Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp quyên góp ủng hộ phòng chống Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chung tay cùng cả nước có thêm nguồn lực, tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân. Ban chấp hành Công đoàn Nhà trường đã phát động trong toàn thể cán bộ, giảng viên và CNV quyên góp ủng hộ phòng chống Covid-19. Sau thời gian phát động, số tiền đợt 1 Ban chấp hành Công đoàn 2 cơ sở của Nhà trường đã nhận được số tiền ủng hộ là 150 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm