Chi bộ Khoa Kế toán tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2021

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển Đảng viên năm 2021 của Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, trong thời gian qua, Chi bộ khoa Kế toán đã thường xuyên quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới trong Chi bộ. Do tình hình dịch bệnh COVID - 19, chiều ngày 23 tháng 06 năm 2021 Chi bộ khoa Kế toán đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Lê Thị Oanh và đồng chí Nguyễn Thanh Huyền, các đại biểu dự lễ kết nạp theo dõi buổi lễ trực tuyến qua ứng dụng Zoom Meeting.

Tham dự buổi lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Khoa Kế toán có đồng chí: Nguyễn Ngọc Toản - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở HN, Phó trưởng phòng TCCB - Phụ trách Chi bộ Khoa Kế toán; cùng các đồng chí trong Ban Chi ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, các đối tượng Đảng và các giảng viên của Khoa Kế toán.

Lễ kết nạp Đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Lụa - Bí thư Chi bộ khoa Kế toán đã đọc Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng hai quần chúng ưu tú Lê Thị Oanh và Nguyễn Thanh Huyền sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Bí thư Chi bộ cũng giao nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng viên mới và phân công Đảng viên của Chi bộ tiếp tục giúp đỡ Đảng viên dự bị để được trở thành Đảng viên chính thức sau 12 tháng dự bị.

Đồng chí Lê Thị Oanh và đồng chí Nguyễn Thanh Huyền đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đảng viên.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ kết nạp Đảng viên mới:

Khoa Kế toán_UNETI

Có thể bạn quan tâm