Đại hội chi bộ Khoa Kế toán nhiệm kỳ 2020 – 2022

Được sự đồng ý của BCH Đảng ủy Nhà trường, sáng ngày 06/03/2020 tại Hội trường H.H1 cơ sở 454 Minh Khai – Hà Nội, chi bộ Khoa Kế toán đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của chi bộ trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu ra Ban chi ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư và các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Trường.

Tham dự Đại hội về phía lãnh đạo Nhà trường có:

1. Đồng chí Phạm Thị Lụa – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Kế toán;

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hà Nội, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Cùng toàn thể các đảng viên và quần chúng ưu tú trong chi bộ Khoa Kế toán tới dự.

Toàn cảnh Đại hội

Sau các nghi lễ chào cờ, cử Quốc ca, Quốc tế ca trang trọng, thay mặt chi bộ Khoa Kế toán đồng chí Phạm Thị Lụa – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã trình bày Báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Nội dung báo cáo đã chỉ rõ sự nhất quán của chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Phạm Thị Lụa – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Khoa Kế toán nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình bày tại Đại hội

Đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2022 do đồng chí Ngô Bỉnh Duy – Phó Bí thư chi bộ Khoa Kế toán trình bày.

Đồng chí Ngô Bỉnh Duy – Phó Bí thư Chi bộ Khoa Kế toán trình bày tại Đại hội

Đại hội đã nghe đảng viên trong chi bộ trình bày các tham luận, ý kiến thảo luận góp ý cho dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 xoay quanh các vấn đề như: công tác chuyên môn; công tác đoàn thể; công tác phát triển Đảng ….Ngoài ra, Đại hội đã góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 30.

Đồng chí Nguyễn Thị Tô Phượng trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Hoàng Thị Huyền trình bày tham luận tại Đại hội

Đại hội đã giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu Ban chi ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, kết quả bầu cử:

Ban chi ủy gồm có 03 đồng chí: Đồng chí Phạm Thị Lụa, Trưởng Khoa Kế toán; Đồng chí Ngô Bỉnh Duy – Phó trưởng Khoa Kế toán và đồng chí Hoàng Thị Huyền – Đảng viên.

Đại hội cũng đã tiến hành các thủ tục bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, kết quả: Đồng chí Phạm Thị Lụa, Trưởng Khoa Kế toán đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ Khoa Kế toán nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đồng chí Ngô Bỉnh Duy – Phó trưởng Khoa Kế toán giữ chức Phó Bí thư chi bộ khoa.

Đại hội cũng đã tiến hành giới thiệu nhân sự và bầu được 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự bị tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Nhà trường

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội chi bộ Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công tốt đẹp, thông qua sự đồng thuận, nhất trí cao của chi ủy chi bộ cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức chi bộ sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.

Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm khi kết thúc Đại hội

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Có thể bạn quan tâm