Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019”

Thực hiện Điều lệ Đảng và được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh Nam Định, sáng ngày 25/01/2019 thông qua cầu truyền hình tại 02 cơ sở Nam Định và Hà Nội, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã triệu tập toàn thể Đảng viên tham dự “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019”. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của BCH Đảng ủy đối với các chi bộ, chính quyền và các đoàn thể, chính trị - xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 
Có thể bạn quan tâm