Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I năm học 2019-2020

Ghi chú: Những sinh viên có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I (2019-2020) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện gửi thông tin về  email: sv.phongctsv@uneti.edu.vn Phòng Công tác sinh viên để giải quyết. Hạn trước ngày 17h ngày 25 tháng 4 năm 2020.

Có thể bạn quan tâm