Giảng viên và sinh viên khoa Kế toán tham dự Hội thảo “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và chính sách thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp Thủ đô”

Trong những năm qua, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng phát triển rất mạnh mẽ. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, tăng số doanh nghiệp, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Theo báo cáo của Topica Founder Insstitutes, từ năm 2015-2018, các thương vụ đầu tư vào starup Việt không ngừng tăng lên cả về số lượng các thương vụ đầu tư và số tiền đầu tư vào mỗi thương vụ.

Có thể bạn quan tâm

https://noithatkydieu.vn |