GIỚI THIỆU KHOA KẾ TOÁN - UNETI

Tên khoa: Khoa Kế toán (Department of Accounting)

1. Quá trình hình thành, phát triển

Khoa Kế toán tiền thân là Ban Kinh tế của Trường Kỹ thuật công nghiệp nhẹ Nam Định, được thành lập từ năm 1986. Sau các giai đoạn nâng cấp và đổi tên, Khoa Kế toán được thành lập, trực thuộc Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp theo Quyết định số 274/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 14 tháng 5 năm 2012.

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, đến nay Khoa Kế toán có gần 100 giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm. Tập thể giảng viên có chuyên môn vững vàng; có kinh nghiệm giảng dạy; tâm huyết với nghề; thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn; đoàn kết, tương trợ và cùng nhau phát triển

Khoa Kế toán đang ngày càng trở thành một địa chỉ tin cậy, được xã hội quan tâm và trở thành khoa luôn nhận được sự lựa chọn cao nhất của các thí sinh khi đăng ký thi vào trường. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã thành đạt và trở thành những cán bộ chủ chốt của các cơ quan, doanh nghiệp trên khắp mọi miền Tổ quốc.

2. Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm khoa:

    Trưởng khoa: TS. Phạm Thị Lụa,  Email:   ptlua@uneti.edu.vn

Phó trưởng Khoa:

             1. TS. Đinh Thị Kim Xuyến ,       Email: dtkxuyen@uneti.edu.vn

             2. Ths. Ngô Bỉnh Duy,                 Email: nbduy@uneti.edu.vn

Các bộ môn thuộc Khoa:

Bộ môn Kế toán tài chính:

Phó trưởng Bộ môn, phụ trách BM: Ths. Nguyễn Thị Tô Phượng

Phó trưởng Bộ môn: TS. Hoàng Thị Phương Lan

Bộ môn Kế toán quản trị:

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Ngọc Lan

Phó trưởng Bộ môn: TS. Hoàng Thị Huyền

Bộ môn Kế toán công:

Trưởng Bộ môn: TS. Hoàng Thu Hiền

Phó trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Thắm

Bộ môn Kiểm toán:

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Phó trưởng Bộ môn: Ths. Trần Thị Thanh Thúy

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Khoa Kế toán là đơn vị trực thuộc Trường ĐH KT-KT CN có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các nội dung công tác: Quản lý chuyên môn về đào tạo ngành Kế toán, quản lý hoạt động KHCN, xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; quản lý đội ngũ GV trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của ngành Kế toán đã được phân công.

Nhiệm vụ:

– Quản lý GV và người học thuộc Khoa Kế toán theo phân cấp của Hiệu trưởng;

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng CTĐT của ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các học phần của CTĐT hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển CTĐT, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến PPGD, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá KQHT, rèn luyện của SV, bảo đảm CĐR của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển CTĐT, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT;

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động KHCN, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức KHCN, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề kế toán và huy động sự tham gia của DN vào quá trình đào tạo của Khoa;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV ngành Kế toán và CSVC phục vụ cho đào tạo và NCKH, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho GV, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV và người lao động khác thuộc khoa;

– Tổ chức đánh giá CBQL, GV, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá CBQL trong Trường theo quy định của Nhà trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Nhà trường phân công.

4. Năng lực chuyên môn

Tập thể giảng viên Khoa Kế toán có chuyên môn vững vàng, 100% giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên; có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đoàn kết tương trợ nhau và cùng nhau phát triển.

– Về công tác đào tạo: Khoa Kế toán không ngừng xây dựng và phát triển chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. Với đặc thù của ngành Kế toán là đào tạo nghề kế toán cho người học có thể làm được kế toán và các công việc có liên quan đến lĩnh vực kinh tế nói chung, CTĐT được xây dựng với nhiều học phần có tính ứng dụng cao (Thực hành kế toán tài chính 1, 2, 3, Thực hành kế toán hành chính sự nghiệp, Thực tập tin học ứng dụng kế toán, Thực tập nghề nâng cao, Thực tập thuế và kế toán thuế, Thực tập lập đọc và phân tích báo cáo tài chính, Tiểu luận 1,2, Thực tập cuối khóa…), đồng thời tăng cường thời lượng cho các môn học thực hành, kiến tập tại DN. Các học phần thực hành được xây dựng theo hướng kết nối giúp người học được tìm hiểu công tác kế toán tại DN từ cơ bản đến tổng hợp. Đặc biệt, theo định hướng chung của Nhà trường là tăng cường đào tạo tay nghề thực hành cho SV, Khoa Kế toán đã xây dựng được các học phần thực hành kế toán bám sát thực tiễn, là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên của Việt Nam đưa 6 phòng thực hành kế toán ảo vào giảng dạy. Với thời lượng thực hành nhiều, nội dung thực hành phong phú và gắn liền với thực tế, phương pháp học tập đóng vai tại phòng kế toán ảo hiệu quả đã tạo ra môi trường thuận lợi cho SV đạt CĐR. Đồng thời, nhiều giải pháp trợ giảng được thực hiện giúp SV sử dụng thành thạo hiệu quả tổ hợp các PPGD và triển khai đa dạng cac hoạt động hỗ trợ người học nâng cao khả năng tự học tập, nghiên cứu. Hàng năm, Khoa tổ chức Hội giảng nhằm tạo ra phong trào thi đua dạy tốt, liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy và qua đó các giáo viên được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

– Về công tác nghiên cứu khoa học: Với phương châm đào tạo phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, công tác nghiên cứu khoa học luôn được hoàn thành xuất sắc với mục tiêu tìm tòi, khám phá, phát hiện và cập nhật những tri thức mới. Mỗi năm, Khoa chủ trì và tham gia hơn 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ/ Sở và cấp cơ sở; hơn 100 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín; tổ chức nhiều Hội thảo khoa học cấp cơ sở và tham gia các hội thảo cấp Quốc gia, xuất bản kỷ yếu hội thảo. Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

– Về quan hệ hợp tác đào tạo: Khoa Kế toán đã và đang tạo lập nhiều mối quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, các Tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo, là cầu nối cho sinh viên có điều kiện giao lưu học hỏi, thực tập tay nghề nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng,

5. Định hướng phát triển

Trong thời kỳ hội nhập, đứng trước những triển vọng to lớn nhưng cũng đầy khó khăn và thử thách, tập thể giảng viên Khoa Kế toán sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống đã đạt được, nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phẩm chất đạo đức tác phong Nhà giáo, quyết tâm xây dựng Khoa Kế toán thành một tập thể vững mạnh, giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp, hướng tới mục tiêu :

– Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo thực hành hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực Kế toán;

– Mở rộng quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; trao đổi giảng viên với các trường đại học trên thế giới;

– Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm và thực tập tay nghề cho sinh viên;

– Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ Kế toán theo định hướng ứng dụng, chương trình đào tạo liên kết với các Trường Đại học nước ngoài, chương trình tiên tiến chất lượng cao.

Nội dung phát triển:

Phát triển chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo

– Mở các chuyên ngành Kế toán với định hướng mỗi bộ môn là chuyên ngành, xây dựng CTĐT cho từng chuyên ngành;

– Phát triển CTĐT hệ đại học ngành Kiểm toán và thạc sĩ Kế toán đáp ứng nhu cầu xã hội;

– Phát triển chất lượng đào tạo ngành kế toán theo hướng chuẩn đầu ra, đào tạo chất lượng cao, là đào tạo thực hành hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực Kế toán đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước, quốc tế và công nghiệp 4.0;

Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên

–   Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng viên, khuyến khích động viên giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao học hàm học vị;

–   Bồi dưỡng nghiệp vụ chứng chỉ kế toán trong nước và quốc tế: ACCA, Kiểm toán viên (CPA); Bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ; Bồi dưỡng kỹ năng mềm, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá; Bồi dưỡng kỹ năng viết bài báo quốc tế; kỹ năng thuyết minh các đề tài KHCN cấp Bộ, Sở, Nhà nước; Học nâng cao tay nghề thực hành kế toán; Cập nhật Thông tư, chế độ, chính sách mới của Nhà nước; Cập nhật phần mềm kế toán mới

Phát triển nghiên cứu khoa học

– Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học lĩnh vực kế toán – kiểm toán phù hợp với sứ mệnh của đại học định hướng ứng dụng;

– Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng số lượng bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế chuyên ngành có chỉ số ISI, copus, tìm kiếm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ/Sở, cấp Nhà nước, đề tài trọng điểm cấp Trường, dự án

– Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, thành lập nhóm nghiên cứu ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo

Phát triển hợp tác và liên kết đào tạo

– Phát triển nhiều mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, phấn đấu 80% sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo.

– Tạo mối liên hệ khăng khít với các trường ĐH quốc tế, trong nước, các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu để trao đổi giảng viên, học hỏi kinh nghiệm và giao lưu hợp tác.

– Liên kết với các trường ĐH, viện nghiên cứu trong nước: tổ chức các buổi toạ đàm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, kết hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

6. Liên hệ:

 - Cơ sở Nam Định: Số 353 Trần Hưng Đạo - TP. Nam Định.

 - Cơ sở Hà Nội:  Số 456 Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà nội. 

   Email: khoaketoan@uneti.edu.vn; Websitehttp://khoaketoan.uneti.edu.vn/

Một số hình ảnh hoạt động khác của khoa:

 Giờ dạy thực hành

Hội thảo khoa học của giáo viên 

Lễ tốt nghiệp đặc biệt của sinh viên Khoa Kế toán

Hợp tác quốc tế: sinh viên Khoa Kế toán giao lưu tại Nhật Bản

Hoạt động văn nghệ của Khoa

Chi bộ khoa Kế toán 

Công đoàn Hà Nội tổ chức dã ngoại

Liên hoan văn nghệ của Công đoàn Nam Định

Khoa Kế toán - UNETI

 

Có thể bạn quan tâm