Hợp tác đào tạo Kế toán

Nằm trong chuỗi các hoạt động về hợp tác đào tạo, trong tuần vừa qua, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, TS. Đinh Thị Kim Xuyến cùng các giảng viên, sinh viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo, giảng viên của Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính và Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần iPOS.VN về việc hợp tác đào tạo thực tế kế toán.

Sau đây là những hình ảnh thân thiện của các buổi làm việc:

Ban lãnh đạo và các giảng viên Khoa Kế toán làm việc và chụp ảnh giao lưu với lãnh đạo, giảng viên Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính

Ban lãnh đạo và các giảng viên Khoa Kế toán làm việc và chụp ảnh giao lưu với Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần iPOS.VN về việc hợp tác đào tạo thực tế kế toán

Khoa Kế toán

Có thể bạn quan tâm