Khoa Kế toán tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020 -2021

Nghiên cứu khoa học là họat động quan trọng và cần thiết của công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, giúp nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường.

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2021- 2021.

Thực hiện theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021.

Ngày 25/05/2021, do tình hình dịch Covid 19 diễn biến căng thẳng, Khoa Kế toán đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2020-2021 thông qua ứng dụng trực tuyến Zoom.

Tới dự buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Khoa Kế toán gồm có Ban chủ nhiệm khoa, các Chủ nhiệm đề tài, đại diện Phòng quản lý khoa học và đông đảo các cán bộ, giảng viên Khoa Kế toán.

Trong năm học 2020 - 2021, Khoa Kế toán có 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được duyệt để đưa vào bảo vệ. Trong đó có 4 đề tài về phương pháp giảng dạy, các đề tài này đã tập trung nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập, kết quả học tập hay hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Kế toán, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp như: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp” do TS. Hoàng Thị Huyền làm chủ nhiệm đề tài, “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên khối ngành kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp” của TS. Hoàng Thu Hiền và TS. Hoàng Thị Phương Lan; hay như “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp” của ThS Lê Thị Bình. Trong tình hình dịch Covid 19 hiện nay, việc giảng dạy thông qua các công cụ trực tuyến đang là một giải pháp an toàn và hiệu quả đối với sinh viên các trường Đại học, đồng thời đây cũng là bước khởi đầu cho hình thức học tập kết hợp - phương pháp học tập của thời đại công nghệ 4.0. Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề, nhóm nghiên cứu do TS. Nguyễn Ngọc Lan làm chủ nhiệm đã nghiên cứu đề tài “Giải pháp phát triển dạy học kết hợp theo mô hình Blended Learning tại Khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp”.

Ngoài ra, Khoa Kế toán trong năm học 2020 - 2021 còn có 7 đề tài có tính chuyên môn sâu, có thể ứng dụng được vào các học phần đang giảng dạy ở khoa như đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam” của TS. Phạm Thị Lụa, hay đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam” do TS. Trần Thị Quỳnh Giang làm chủ nhiệm đề tài và “Phân tích rủi ro tài chính phục vụ quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp khu vực đồng bằng sông Hồng” của TS. Nguyễn Hồng Anh và TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan. Các đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ năng lãnh đạo tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dệt may” của ThS. Nguyễn Ngọc Toản và ThS Nguyễn Thị Tô Phượng; “Nghiên cứu ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội tới chiến lược marketing xanh, danh tiếng và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt Nam”- TS. Phan Thị Thu Hiền chủ nhiệm; “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố Báo cáo bộ phận của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội” - ThS. Nguyễn Ánh Hồng chủ nhiệm và đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” của TS. Nguyễn Thị Thu Hằng đã cung cấp cho các doanh nghiệp những thông tin hữu ích để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Hội đồng nghiệm thu đề tài đã tiến hành nghiêm túc theo đúng qui định của nhà trường về trình tự đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự đều tập trung vào khai thác tính mới, tính khoa học và tính khả thi của mỗi đề tài. Hội đồng đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu khoa học của cả 11 đề tài.

Buổi nghiệm thu của Khoa Kế toán đã diễn ra thành công với sự cố gắng và làm việc nghiêm túc của tất cả các thành viên tham dự.

Khoa Kế toán

Có thể bạn quan tâm