Khoa Kế toán tổ chức nghiệm thu tài liệu học tập đợt tháng 05 năm 2021

Căn cứ Quyết định số: 488/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 30 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ biên soạn tài liệu học tập sử dụng nội bộ của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp năm học 2020-2021 và Quyết định số: 216/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 17 tháng 05 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu tài liệu học tập.

Chiều ngày 31/5/2021, do tình hình dịch Covid 19 diễn biến căng thẳng, Khoa Kế toán đã tổ chức nghiệm thu các tài liệu học tập đợt tháng 5 năm học 2020-2021 thông qua ứng dụng trực tuyến Zoom, 03 tài liệu học tập thuộc Bộ môn Kế toán quản trị là Kế toán Nhà hàng do TS. Nguyễn Ngọc Lan làm chủ biên, Kế toán Khách sạn do TS Nguyễn Thị Thu Hằng chủ biên và Kế toán máy do ThS Nguyễn Thị Hằng chủ biên.

Để đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác, 03 tài liệu học tập được nghiệm thu bởi 03 Hội đồng độc lập do TS. Phạm Thị Lụa - Trưởng Khoa Kế toán và TS. Đinh Thị Kim Xuyến - Phó trưởng Khoa Kế toán làm chủ tịch. Cả 03 tài liệu đã được thông qua ý kiến của các giảng viên trong Bộ môn trước khi tiến hành nghiệm thu.

Hội đồng đã có nhiều ý kiến đóng góp chuyên môn sâu sắc và gợi mở, góp phần hoàn thiện các tài liệu học tập trên. Hội đồng nghiệm thu ghi nhận tinh thần trách nhiệm, quá trình làm việc nghiêm túc của các tác giả trong việc biên soạn tài liệu theo đúng tiến độ, bám sát mục tiêu, yêu cầu giáo dục đào tạo của Nhà trường. Theo đánh giá của Hội đồng, cả 03 tài liệu học tập được nghiệm thu đợt này đã đảm bảo khối lượng kiến thức, hình thức cũng như kết cấu, đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy của cán bộ, giảng viên và học tập, nghiên cứu của sinh viên. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí cao trong việc đánh giá, nghiệm thu các tài liệu học tập trên. Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu các tác giả chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng.

Tất cả 03 tài liệu học tập đã được hội đồng thông qua nghiệm thu và đề nghị hoàn thiện thủ tục, hồ sơ.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

TS. Hoàng Thị Huyền - Ủy viên, Phản biện tài liệu Kế toán nhà hàng nhận xét, góp ý để nhóm biên soạn hoàn thiện tài liệu

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ủy viên, Phản biện nhận xét góp ý cho tài liệu Kế toán máy

Khoa Kế toán

Có thể bạn quan tâm