Khoa Kế toán tổ chức semina các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2015 - 2016

Ngày 23 tháng 3 năm 2016, tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp, Khoa Kế toán đã tổ chức seminar các đề tài NCKH cấp cơ sở của giảng viên và sinh viên năm học 2015-2016. Buổi sinh hoạt có sự tham gia đầy đủ lãnh đạo Khoa, các giảng viên, sinh viên và chủ nhiệm đề tài tới dự. Seminar là một hoạt động khoa học nhằm tăng cường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu từ đó đẩy mạnh hoạt động và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong toàn Khoa.

Mở đầu buổi báo cáo semina, TS. Phạm Thị Lụa - Trưởng Khoa Kế toán đã thông báo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác NCKH của Nhà trường, mục đích tổ chức buổi semina này cũng như các nội dung, yêu cầu cần thực hiện đối với các đề tài NCKH năm 2015 - 2016. Sau phát biểu khai mạc, 04 Hội đồng chuyên môn lần lượt nghe các chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả, tiến độ nghiên cứu.

  • Hội đồng số 01, gồm 3 đề tài của giáo viên và 6 đề tài sinh viên do TS. Đinh Thị Kim Xuyến chủ trì.
  • Hội đồng số 02, gồm 1 đề tài của giáo viên và 8 đề tài sinh viên do Ths. Ngô Bỉnh Duy chủ trì.
  • Hội đồng số 03, gồm 3 đề tài của giáo viên và 5 đề tài sinh viên do TS. Phạm Thị Lụa chủ trì
  • Hội đồng số 04, gồm 4 đề tài của giáo viên và 3 đề tài sinh viên do Ths. Nguyễn Ngọc Toản chủ trì

Sau khi các chủ nhiệm đề tài báo cáo, các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến để chủ nhiệm đề tài tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ NCKH của Nhà trường.

Toàn cảnh buổi semina

Khoa Kế toán - UNETI

Có thể bạn quan tâm

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |