Lễ trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ cán bộ quản lý

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị; Căn cứ các Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc bổ nhiệm, bộ nhiệm lại cán bộ quản lý. Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại hội trường H.H1, Khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã long trọng tổ chức “Lễ trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ cán bộ quản lý”.

Có thể bạn quan tâm