Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở của Giảng viên Khoa Kế toán năm học 2016 - 2017

Thực hiện Quyết định số 183 QĐ/ĐHKTKTCN của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở, Ngày 19 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường H8 - Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội, Khoa Kế toán đã tổ chức thành công hội nghị nghiệm thu 10 đề tài NCKH của giảng viên.

Các chủ nhiệm đề tài đã báo cáo kết quả nghiên cứu. Với mục tiêu NCKH gắn liền với thực tiễn và có tính ứng dụng cao, các đề tài đã lần lượt đã chỉ ra thực trạng có liên quan đến nội dung nghiên cứu tại một số các doanh nghiệp, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại và hơn hết là đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao được hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp,...

 Sau khi lắng nghe báo cáo, các thành viên hội đồng đã đưa ra những nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận một cách cởi mở cả về mặt chuyên môn lần thức trình bày...để các chủ nhiệm đề tài rút kinh nghiệm và có thêm được những kiến thức quý báu trong công tác NCKH nói chung. Đồng thời, việc trao đổi của hội đồng cũng giúp cho các chủ nhiệm hoàn thiện đề tài hơn nữa để kết quả nghiên cứu này được sử dụng như tài liệu hữu hiệu phục vụ cho công tác giảng dạy của Khoa và Nhà trường. 

Với những kết quả trên, công tác nghiên cứu khoa học của tập thể giảng viên Khoa Kế toán năm 2016 - 2017 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra và góp phần trong thành công chung của công tác NCKH của Nhà trường. Khoa Kế toán sẽ tiếp tục phấn đấu để trong năm tới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa với những đề tài NCKH mới để xứng đáng là một trong những tập thể vững mạnh của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Sau đây là Một số hình ảnh của Hội nghị nghiệm thu:

TS. Phạm Thị Lụa - Trưởng Khoa Kế toán khai mạc Hội nghị nghiệm thu NCKH

Th.s Trương Thị Thủy - Phòng QLKH đọc quyết định nghiệm thu đề tài NCKH Khoa Kế toán

Toàn cảnh Hội nghị

Khoa Kế toán - UNETI

Có thể bạn quan tâm