Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở của giảng viên khoa Kế toán năm học 2018-2019

Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở, Ngày 07 tháng 6 năm 2019, tại Phòng họp 402 - số 456 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Khoa Kế toán đã tổ chức thành công hội nghị nghiệm thu các đề tài NCKH của giảng viên. 

Các chủ nhiệm đề tài đã báo cáo kết quả nghiên cứu sau một quá trình làm việc nghiêm túc và tâm huyết. Với mục tiêu NCKH gắn liền với thực tiễn, các đề tài đã lần lượt đã chỉ ra thực trạng có liên quan đến nội dung nghiên cứu tại một số các doanh nghiệp, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại và hơn hết là đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao được hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp,...

Cũng trong buổi nghiệm thu, Hội đồng đã ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả mà các đề tài đã đạt được. Các cá nhân và nhóm thực hiện đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát và tính toán hợp lý; kết quả phân tích thể hiện được tính chính xác, khoa học, gắn liền với thực tiễn tại các doanh nghiệp mà chủ đề tài nghiên cứu. Đề tài đã hoàn thành đầy đủ về số lượng và có chất lượng tương đối cao. Ngoài ra, Hội đồng nghiệm thu cũng đã có những chia sẻ, trao đổi đầy tâm huyết, trách nhiệm với các chủ nhiệm đề tài nhằm giúp cho các chủ nhiệm hoàn thiện đề tài hơn nữa và cũng là để các đề tài này được sử dụng như tài liệu hữu hiệu phục vụ cho công tác giảng dạy của Khoa và Nhà trường. 

Với những kết quả trên, công tác nghiên cứu khoa học của tập thể giảng viên Khoa Kế toán năm 2018 - 2019 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra và góp phần trong thành công chung về công tác NCKH của Nhà trường. 

Danh sách các đề tài và kết quả nghiên cứu:

TS. Nguyễn Hồng Anh - TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định”

Hệ thống kiểm soát nội bộ là hệ thống các quy định, các chính sách các thủ tục kiểm soát được doanh nghiệp xây dựng, triển khai nhằm mục tiêu đảm bảo tính tuân thủ các quy định của pháp luật, của ngành, của địa phương cũng như quy định của chính các nhà quản lý, đảm bảo tính hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp cũng như phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các hành vi gian lận, các rủi ro có nguy cơ xảy ra làm thất thoát tài sản của doanh nghiệp. Việc xây dựng và duy trì được một hệ thống kiểm soát nội bộ ngoài việc là yêu cầu mang tính luật định đối với các doanh nghiệp  có lợi ích công chúng thì còn giúp đảm bảo cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Kết quả đề tài sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy học phần kiểm toán căn bản cho sinh viên chuyên ngành kế toán.

TS. Hoàng Thị Phương Lan: Nghiên cứu vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại công ty cổ phần của Việt Nam

Tác giả đã nghiên cứu nguyên tắc chính của các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Đề tài đã nghiên cứu lần đầu áp dụng IFRS. Đồng thời,  đề tài đã đối chiếu một số khác biệt khi vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán tại công ty cổ phần Việt Nam. Tác giả đã đánh giá và nhận diện các vấn đề cần giải quyết đối tại các công ty cổ phần của Việt Nam khi vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại công ty cổ phần Việt Nam. Báo cáo của đề tài được sử dụng làm tài liệu thảo luận vào tuần 15 cho sinh viên chuyên ngành kế toán khi học học phần “Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế”.

TS. Phan Thị Thu Hiền, Ths. Phùng Thị Hiền, Th.S Cao Thị Thanh Hường: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại các doanh nghiệp dệt may tỉnh Nam Định”

Nhóm tác giả lựa chọn nghiên cứu về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và có phân tích sâu hơn tác động của lãnh đạo tới việc thực hiện CSR đã đảm bảo tính mới và ý nghĩa khoa học của đề tài. Các giải pháp mà đề tài đưa ra có tính khả thi cao dựa trên kinh nghiệm của các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới và kết hợp với kết quả nghiên cứu của đề tài. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào giảng dạy học phần kế toán quản trị, trong phần quản trị chiến lược, các chiến lược lâu dài giúp doanh nghiệp có thể phát triển bền vững là trách nhiệm xã hội. Đồng thời, kết quả nghiên cứu được sử dụng như một case study điển hình cho việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Giúp các em sinh viên hiểu rõ hơn về CSR và các nhân tố ảnh hưởng tới thực hiện CSR của doanh nghiệp.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị nghiệm thu: 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan báo cáo kết quả nghiên cứu

 

Các chủ nhiệm đề tài chụp ảnh cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2018-2019

Khoa Kế toán

Có thể bạn quan tâm