Quyết định V/v cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Ngành Kế toán trình độ đại học hệ chính quy cho Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Chương trình đào tạo Ngành Kế toán trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại Điều 23, Quy định về Quy trình và chu kỳ Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT, ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 25/QĐ-KĐCLGD: Xem tại đây

- Giấy chứng nhận: Xem tại đây

Nguồn: http://cea-avuc.edu.vn/vi/ket-qua-kiem-dinh-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao/

Có thể bạn quan tâm