Quyết định V/v cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Ngành Kế toán trình độ đại học hệ chính quy cho Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Chương trình đào tạo Ngành Kế toán trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) cấp ngày 06/3/2020.

- Quyết định số 25/QĐ-KĐCLGD: Xem tại đây

- Giấy chứng nhận: Xem tại đây

Nguồn: http://cea-avuc.edu.vn/vi/ket-qua-kiem-dinh-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao/

Có thể bạn quan tâm