Thông báo Hội thảo khoa học quốc gia 2021 "Giải pháp khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững"

Để nâng cao vai trò của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Vụ khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương), Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên cùng phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia 2021 "GIẢI PHÁP KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"

Thời gian: 7h00' ngày 25 tháng 09 năm 2021

Địa điểm: Online thông qua ứng dụng Zoom ID: 98925470866 - passcode: uneti

Nội dung: Công bố kết quả nghiên cứu, ứng dụng thực tế các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học xã hội - nhân văn, Khoa học kinh tế, Khoa học giáo dục...phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi các giải pháp kinh tế, khoa học - Kỹ thuật để đẩy mạnh ứng dụng - chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực.

Thảo luận, đề xuất các chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 theo định hướng nâng cao trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững.

Website: http://hoithaoquocgia.uneti.edu.vn/

Liên hệ: Phòng Khoa học - Công nghệ; Trường Đại học KInh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Số 456 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 0866.472.407

Email: phongqlkh@uneti.edu.vn

Có thể bạn quan tâm