Thông báo hướng dẫn thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ nhập học

Căn cứ kết quả xét tuyển, số lƣợng thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ đã được Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thông qua; Nhà trường thông báo và hƣớng dẫn thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ với nội dung cụ thể như sau:

Có thể bạn quan tâm