Thông báo Kế hoạch học tập trực tuyến học kỳ I năm học 2021 – 2022

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp và căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2021 – 2022, Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên các lớp về kế hoạch thực hiện học tập trực tuyến, cụ thể như sau: 

Có thể bạn quan tâm