Thông báo số 64 về việc cho sinh viên nghỉ học do dịch cúm Virus Corona (nCoV)

Căn cứ
vào tình hình
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)
gây ra
ti
ếp t
ục
 
diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố dịch virus corona là “tình trạng y
tế khẩn cấp toàn cầu”.
 
Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã
ti
ếp
t
ục
c
ó nhiều chỉ thị, văn bản nhằm hạn
chế lây lan và đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Có thể bạn quan tâm