Thông báo số 81 về việc tổ chức giảng dạy học tập HK 2 năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Kinh tế
-
 
Kỹ thuật Công nghiệp thông báo
 
kế hoạch học tập học kỳ
II
 
năm
học 2019
-
 
2020
trong tuần từ 17/02
-
 
23/02/2020
theo hình thức giảng dạy, học tập trực tuyến
(sinh viên tự học tại nhà), cụ thể như sau:
 
Có thể bạn quan tâm

https://noithatkydieu.vn |