Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2020, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với các nội dung sau:

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

Số: 286/TB-ĐHKTKTCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

 

- Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

- Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2020, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với các nội dung sau:

1. Thông tin ngành và chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

 

Tổ hợp môn xét tuyển

Cơ sở    Hà Nội

Cơ sở  Nam Định

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

148

63

A01 và D01

2

7540101

Công nghệ thực phẩm

119

51

A00; A01; B00 và D01

3

7540202

Công nghệ sợi, dệt

25

10

A00; A01; D01 và C01

4

7540204

Công nghệ dệt, may

200

85

5

7480201

Công nghệ thông tin

420

180

6

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

92

39

7

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

230

100

8

7510303

CNKT điều khiển và tự động hóa

227

98

9

7510302

CNKT điện tử - viễn thông

192

83

10

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

231

99

11

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

122

52

12

7340301

Kế toán

630

270

13

7340101

Quản trị kinh doanh

420

180

14

7340121

Kinh doanh thương mại

105

45

15

7340201

Tài chính - Ngân hàng

246

106

Cộng

3.407

1.461

 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020: 4.868 chỉ tiêu.

2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

4. Phương thức tuyển sinh:

- Phương thức 1: Dành tối đa 70% chỉ tiêu xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020;

- Phương thức 2: Dành tối thiểu 30% chỉ tiêu xét tuyển kết quả học bạ THPT. Chi tiết thông báo thu hồ sơ ĐKXT theo hình thức này sẽ được Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thông báo trên hệ thống website dự kiến trong tháng 06/2020.

- Phương thức khác: Tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển kết quả thi từ các trường đại học có tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng và thông báo trên hệ thống website trước thời gian xét tuyển theo quy định.

5. Kế hoạch nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Nhà trường triển khai tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định hiện hành và quy định trong thông báo tuyển sinh đăng tải trên hệ thống website: www.uneti.edu.vn ; www.tuyensinh.uneti.edu.vn theo từng đợt xét tuyển.

6. Điểm trúng tuyển: Được xác định theo từng ngành và từng cơ sở đào tạo.

7. Chính sách ưu tiên:

- Thí sinh trúng tuyển nhập học được hưởng học bổng khuyến khích học tập, chính sách ưu tiên, ưu đãi theo quy định hiện hành;

- Thí sinh được tùy ý lựa chọn địa điểm học tập Hà Nội hoặc Nam Định theo nhu cầu của cá nhân. Nhà trường ưu tiên điểm xét tuyển thấp hơn và miễn phí 500 chỗ ở KTX năm học 2020 - 2021 cho thí sinh học tập tại cơ sở Nam Định.

- Năm học 2020 - 2021 Nhà trường áp dụng chính sách cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập” cho thí sinh trúng tuyển và nhập học trong kỳ tuyển sinh năm 2020, nhằm khuyến khích những thí sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, đồng thời tạo điều kiện cho thí sinh có thêm cơ hội và yên tâm học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, cụ thể:

+ Cấp 10 suất học bổng khuyến khích tài năng (học bổng KKTN) - Nhóm 1 với mức bằng 140% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn;

+ Cấp 20 suất học bổng khuyến khích tài năng (học bổng KKTN) - Nhóm 2 với mức 120% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn;

+ Cấp 100 suất học bổng khuyến khích tài năng (học bổng KKTN) - Nhóm 3 với mức 100% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn;

+ Cấp 350 suất học bổng hỗ trợ học tập (học bổng HTHT) với mức 50% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn;

+ Cấp 450 suất học bổng hỗ trợ học tập (học bổng HTHT) với mức 25% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn.

Số lượng suất học bổng được phân chia cho các ngành như sau:

TT

Ngành

Số suất học bổng dự kiến

Học bổng KKTN

Học bổng HTHT

Cộng

Nhóm

 1

Nhóm

 2

Nhóm

3

Nhóm

 1

Nhóm 2

1

Kế toán

1

2

10

45

45

103

2

Quản trị kinh doanh

1

1

8

35

42

87

3

Tài chính - Ngân hàng

1

2

8

35

40

86

4

Kinh doanh thương mại

0

1

5

15

20

41

5

Công nghệ sợi, dệt

0

1

4

10

15

30

6

Công nghệ dệt, may

0

1

7

20

30

58

7

Công nghệ thực phẩm

0

2

5

20

30

57

8

Công nghệ thông tin

1

1

7

30

32

71

9

CN kỹ thuật ĐK và tự động hóa

1

1

7

30

32

71

10

CN kỹ thuật điện, điện tử

1

1

5

10

20

37

11

CNKT điện tử - viễn thông

1

3

12

40

52

108

12

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

1

1

7

30

32

71

13

Mạng MT và truyền thông DL

1

1

5

10

20

37

14

CN kỹ thuật cơ điện tử

1

1

5

10

20

37

15

Ngôn ngữ Anh

0

1

5

10

20

36

Cộng

10

20

100

350

450

930

Mức kinh phí cụ thể cho các suất học bổng:

Loại học bổng

Số suất

Mức học bổng

/suất/tháng (đồng)

Mức học bổng

/suất/học kỳ (đồng)

Tổng cộng học bổng cấp cho SV (đồng)

Học bổng KKTN - Nhóm 1

10

2,240,000

11,200,000

112,000,000

Học bổng KKTN - Nhóm 2

20

1,920,000

9,600,000

192,000,000

Học bổng KKTN - Nhóm 3

100

1,600,000

8,000,000

800,000,000

Học bổng HTHT - Nhóm 1

350

800,000

4,000,000

1,400,000,000

Học bổng HTHT - Nhóm 2

450

400,000

2,000,000

900,000,000

Tổng cộng

930

 

 

3.404.000.000

Ghi chú: Chi tiết các nội dung về điều kiện xét học bổng được quy định tại Thông báo số: 185/TB-ĐHKTKTCN ngày 13/4/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường.

8. Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ ĐKXT: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

-  Cơ sở Hà Nội:

+ Phòng 109 nhà HA3, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Ngõ 454, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

+ Nơi giải quyết thủ tục sinh viên - Tầng 1 nhà HA8, khu giảng đường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Số 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Cơ sở Nam Định: Nơi giải quyết thủ tục sinh viên - Tầng 1 nhà NA2, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Số 353, Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định.

- Điện thoại: 02436331854; Hotline: 0962698288

- Email: tuyensinh@uneti.edu.vn

- Website: www.uneti.edu.vn ; www.tuyensinh.uneti.edu.vn

 

Nơi gửi:

-  Website trường;                               

- Các đơn vị trong và ngoài trường;

- Các trường THPT;           

- Lưu VT, TS&TT.

HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS

(đã  ký)

 

TS Trần Hoàng Long

 

Có thể bạn quan tâm