Thông báo V/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo (song ngành)

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021, để tạo điều kiện cho sinh viên có thể học ngành của ngành thứ 2 cùng lúc với ngành đào tạo đang học và khi tốt nghiệp nhận cùng lúc hai văn bằng hệ chính quy. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo đến sinh viên về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình song ngành) năm 2020 như sau:
 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm