Thông báo về việc họp xét giới thiệu đoàn viên, sinh viên, học viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng đợt 1 năm 2021

Căn cứ hướng dẫn số 16/HD-ĐUĐHKTKTCN ngày 08/04/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về tiêu chuẩn, quy trình kết nạp người xin vào Đảng và xét chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức trong học viên, sinh viên.

Chi tiết Thông báo: XEM TẠI ĐÂY

Có thể bạn quan tâm