Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 15 nhập học đợt 1 năm 2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ các quy định hiện hành của Chính Phủ, Bộ Y tế, TP Hà Nội và của chính quyền các địa phương về các biện pháp phòng chống Covid-19; Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của Hội đồng tuyển sinh Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Nhà trường thông báo và hƣớng dẫn thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy khóa 15 nhập học đợt 1 năm 2021 (đối với thí sinh xét kết quả học bạ THPT) với nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết thông báo: XEM TẠI ĐÂY

Phụ lục số 01: Hướng dẫn thí sinh tra cứu thông tin trúng tuyển và nhập học online: XEM TẠI ĐÂY

Phụ lục số 02: Hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ nhập học: XEM TẠI ĐÂY

Giới thiệu mô hình đào tạo chương trình chất lượng: XEM TẠI ĐÂY

Có thể bạn quan tâm