Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 23/4 đến hết ngày 10/5/2020

Tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Bộ Công Thương, UBND Thành phố Hà Nội và UBND Tỉnh Nam Định và Thông báo của Nhà trường về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Có thể bạn quan tâm