Thông báo về việc triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn cho sinh viên trở lại học tập

Căn cứ Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho sinh viên đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 trong trường học;

- Chi tiết thông báo: Xem tại đây

- Phụ lục: Xem tại đây

Có thể bạn quan tâm