UNETI khai trương 2 văn phòng hợp tác với Hàn Quốc

Hai văn phòng hợp tác bao gồm: Văn phòng hợp tác Đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc KPU - UNETI và Văn phòng hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp toàn cầu (GUIC), mở ra nhiều cơ hội đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp sinh viên Việt Nam được học tập và làm việc tại Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm